به گزارش بنکر (Banker)، یکی از نکات مورد اشاره در این بخشنامه آن است که بانک مرکزی جهت هموارسازی مسیر تولید ، دستیابی به نسبت حداقل ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است. (این نسبت در سال گذشته ۵۵ درصد بود)
الزام بانکها در این خصوص ، نوعی تعیین “سقف و کف” برای اعطای اعتبارات بوده و از جنس سیاست های پولی مستقیم (غیربازاری) است و امروزه کاربرد این ابزارها در اقتصادهای پیشرفته جهان منسوخ شده است.
از سویی این ابزارها به‌عنوان ابزارهای توسعه ناکارایی بوده و در معرض خطر عدم تبعیت و سرپیچی قرار داشته و نیازمند اعمال نظارت جدی و مستقیم توسط مقامات پولی هستند.
به هر حال تجربه سیاست های دستوری طی سالیان اخیر چندان مثبت نبوده است.

 

منبع خبر: http://banker.ir/news/252439/نقدی-بر-دستورالعمل-جدید-بانک-مرکزی