زمان پرداخت سود «ونوین» تعیین شد

به گزارش بورس نیوز، شرکت
بیمه نوین برنامه زمانبندی پرداخت سود به سهامداران را مشخص کرد.

بر این اساس، پرداخت سود
نقدی
سهامداران از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ امکانپذیر است.

همچنین، سود سهامداران
حقوقی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ قابل پرداخت است.

زمان پرداخت سود «ونوین» تعیین شد

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193437/زمان-پرداخت-سود-ونوین-تعیین-شد