به گزارش
واحد سنجش و راه حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت «کشتیرانی جمهوری
اسلامی‌ایران» ۱۰۸۰ میلیارد تومان در شرکت‌های بورسی سرمایه گذاری کرده و مبلغ ۴۶۳
میلیارد تومان به شرکت‌های غیربورسی اختصاص داده است.

«حکشتی» در دریای خشک عرضه اولیه / نظرسنجی‌ها از سنگینی ترازوی خرید می‌گویندپ

تنها شرکت
زیرمجموعه «کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران» که در بازار سرمایه حضور دارد، «کشتیرانی
دریایی خزر» است
 و کل پرتفوی بورسی به این شرکت اختصاص دارد.

نگاهی به
روند «حخزر» در چند سال اخیر نشان می‌دهد که از سال ۹۳ به بعد فشار سودسازی به شدت
افت کرد و به رقم‌های نازلی رسید و تا سال ۹۶ تا حدودی در سطحی مشخص حرکت می‌کرد
اما؛ در حال ۹۷ خود را به بالاترین سطح سودآوری رساند.

«حکشتی» در دریای خشک عرضه اولیه / نظرسنجی‌ها از سنگینی ترازوی خرید می‌گویندپ

«حخزر»
برآورد کرده در سال ۹۸ به درآمد عملیاتی ۳۶۸ میلیارد تومانی دست یابد که بیانگر ۲۷
درصد رشد نسبت به سال ۹۷ است. البته از سوی دیگر، پیش‌بینی افزایش ۳۳ درصدی بهای
تمام شده را دارد.

شایان ذکر
است که «حخزر» در سال ۹۷ بازدهی ۱۰۲ درصدی و در مدت سپری شده از سال ۹۸ رشد قیمت ۲۳۹
درصدی را به معرض نمایش گذاشت.

ارزش بازار «حخزر»
هم اکنون بالغ بر ۱۷۲۸ میلیارد تومان است در حالی که بهای تمام شده آن برای
«حکشتی» حدود ۶۳ میلیارد تومان است.

یکی از
موارد جالب در خصوص «حکشتی» این است که با وجود دارا بودن شرکت‌های زیاد به عنوان
زیرمجموعه همچون «کشتیرانی جنوب خط ایران» و «والفجر»، تاکنون اقدامی‌جهت عرضه
سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه نکرده و همچنان به حضور «حخزر» بسنده کرده است.

شرکت «کشتیرانی
جنوب خط ایران» یکی از مهم ترین زیر مجموعه‌های «حکشتی» به شمار می‌رود که در سال ۹۶
اندکی بیش از ۳۳ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده و برآورد می‌شود در سال ۹۷ با تغییر
مبنای ارز محاسبه خدمات بندری به دلار نیمایی، مبلغ سود به ۵۰ میلیارد تومان نزدیک
شود.

شرکت «کشتیرانی
والفجر
» نیز در سال ۹۶ توانست رقم سود خالص خود را از ۳۰۷ میلیون تومان در سال ۹۵،
با رشد چشمگیر به ۱۴ میلیارد تومان افزایش دهد. با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد
قابل توجه کرایه بار و هزینه اجاره کشتی‌های فله بر، سود این شرکت تا مبلغ ۳۰
میلیارد تومان رشد کند.

بر اساس نظرسنجی
آبسیم پلاس
، مشخص شد که تعداد افرادی که تمایل به خرید «حکشتی» از خود نشان
دادند، کمی‌بیش از نظردهندگان به فروش این سهم بود.

«حکشتی» در دریای خشک عرضه اولیه / نظرسنجی‌ها از سنگینی ترازوی خرید می‌گویندپ

در همین
راستا، رصد معاملات چند روز اخیر نشان می‌دهد که تعداد خریداران بیش از فروشندگان
بوده است.

روند حرکت
این سهم همواره بسیار آرام بوده و از ابتدای سال ۹۸ تا به امروز بازدهی ۱۵ درصدی
را عاید سهامداران خود کرده است.

در مدت
مذکور حدود ۲۲ میلیارد تومان سهام «حکشتی» از حقوقی‌ها به حقیقی‌های بازار فروخته
شده است؛ به عبارتی، تاکنون برآیند فعالیت حقوقی‌ها به سمت خروج از این سهم بوده
است.

در مجموع می‌توان
چنین گفت که ارزش پرتفوی غیر بورسی «حکشتی» با استفاده از روش مبتنی بر درآمد بالغ
بر ۴۸۰۰ میلیارد تومان و با لحاظ روش خالص ارزش دارایی‌ها (بر مبنای دلار ۱۰۵۰۰ تومانی) ۱۹۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این موارد می‌تواند
ارزش بازار «حکشتی» را از رقم ۸۶۲۶ میلیارد تومان کنونی فراتر ببرد؛ البته در حال
حاضر این شرکت ۵۵ درصد از ارزش بازار کل صنعت «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»
را به خود اختصاص داده است. کل ارزش بازار یان شرکت در طی ۵ سال اخیر همواره کمتر
از ۸۵۰۰ میلیارد تومان بوده است!

با این
اوصاف، به نظر می‌رسد رشد ارزش بازار «حکشتی» تا سطوح ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان محتمل باشد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193452/حکشتی-در-دریای-خشک-عرضه-اولیه-نظرسنجی‌ها-از-سنگینی-ترازوی-خرید-می‌گویند