زمان پرداخت سود «فولاژ» مشخص شد

به گزارش بورس نیوز، شرکت فولاد آلیاژی
ایران (سهامی عام) نحوه پرداخت سود سهام سال مالی ۱۳۹۷ را مشخص کرد.

بر این اساس، سود سهامداران حقیقی از
تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ و سهامداران حقوقی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ قابل پرداخت است.

زمان پرداخت سود «فولاژ» مشخص شد

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193395/زمان-پرداخت-سود-فولاژ-مشخص-شد