به گزارش
بورس نیوز، شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت مجمع عمومی را در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
برگزار می‌کند.

لازم به ذکر
است، در این جلسه درباره استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های
مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب
روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات
مدیره تصمیم گیری خواهد شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193399/قابل-توجه-سهامداران-زکشت