به گزارش بنکر (Banker)، فرهاد حنیفی با اشاره به مرحله سوم رسیدگی به موضوع واگذاری شرکت‌‌ها و اعمال مجازات‌های انتظامی در این زمینه گفت: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا ۵ سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.
این مقام مسئول بانک مرکزی با تأکید بر عزم بانک مرکزی در یک سال گذشته برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفت: با وجود این پس از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ و در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ آن، بانک مرکزی به ویژه در یک‌ سال گذشته بر فروش اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و خروج آنها از بنگاه‌داری تمرکز بیشتری کرده است.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه مواردی از این قبیل با حساسیت ویژه مورد توجه این بانک است، اظهار کرد: این امر به نحوی است که در اجرای مواد قانونی یاد شده و مصوبات هیأت وزیران در این زمینه، طی سال گذشته تاکنون اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی تعداد ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ و تعداد ۸ بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ برای سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده و یا در حال ارسال است و سایر موارد نیز در حال بررسی و رسیدگی است.
وی با اشاره به آمار واگذاری اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی شبکه بانکی، عنوان کرد: با استناد به اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دوره اجرای قانون مورد اشاره، حداقل حدود ۱۴۵٫۵۱۷ میلیارد ریال از اموال غیرمنقول مازاد و ۱۲۸٫۴۴۳ میلیارد ریال از سهام غیربانکی شبکه بانکی بر حسب ارزش‌های دفتری، واگذار شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/252399/خروج-از-بنگاه‌داری-شرط-صلاحیت-مدیران-بانکی