پیشنهاد افزایش سرمایه قند ارومیه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هااولین افزایش سرمایه شرکت‌های غیرمشمول ماده 141 از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، هیات مدیره شرکت قند
ارومیه پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۵۶ درصدی سرمایه ثبت شده این شرکت را از محل مازاد
تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ارایه کرده است. بر اساس این طرح پیشنهادی مبلغ سرمایه ثبت
شده شرکت با ۲۸۶ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال افزایش به ۴۳۹ میلیارد و ۹۸۶ میلیون
ریال افزایش خواهد یافت.

نکته قابل ذکر در خصوص افزایش سرمایه قند ارومیه این است که افزایش
سرمایه پیشنهادی این شرکت نخستین افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های
شرکت‌های غیرمشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت پس از تصویب امکان افزایش سرمایه بدون
پرداخت مالیات از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها است.

پیشنهاد افزایش سرمایه قند ارومیه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هااولین افزایش سرمایه شرکت‌های غیرمشمول ماده 141 از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها

هدف از این افزایش سرمایه ارتقا نماد معاملاتی شرکت و بهبود شرایط
داخلی شرکت و اصلاح ساختار مالی عنوان شده است.

دارایی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته در این افزایش سرمایه زمین‌های
متعلق به شرکت است که به این صورت با توجه به عدم ثبت هزینه استهلاک بابت زمین در
سال‌های آتی شاهد افزایش هزینه استهلاک شرکت نخواهیم بود.

لازم به ذکر است که اجرایی شدن افزایش سرمایه فوق منوط به صدور مجوز
سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت است.

با توجه به اینکه شرکت در برنامه افزایش سرمایه خود یکی از اهداف آن
را ارتقا وضعیت نماد معاملاتی شرکت ذکر کرده است به نظر می‌رسد که مدیران شرکت قصد
حضور در بازارهای اول یا دوم فرابورس و یا احراز شرایط معاملات نماد شرکت در بازار
بورس را دارند که در این زمینه شفاف سازی مسوولین شرکت می‌تواند منجر به رفع ابهام
در این زمینه شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193364/افزایش-156-درصدی-سرمایه-از-محل-مازاد-تجدید-ارزیابی