به گزارش بورس نیوز، نماد معاملاتی «وسبحان۱» به دلیل
افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه‌گذاری سبحان متوقف شد.

بدیهی
است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با
محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193323/توقف-نماد-معاملاتی-وسبحان1