به گزارش بورس
نیوز، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برنامه زمانبندی سود سهام سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را تعیین کرد.

بر این اساس، پرداخت
سود
سهامداران از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ آغاز و تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ادامه خواهد داشت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193292/زمان-پرداخت-سود-بخاور-مشخص-شد