پرداخت سود «حتاید» از دی ماه

به گزارش بورس نیوز، شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) برنامه زمانبندی پرداخت
سود را برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشخص کرد.

بر این اساس، پرداخت سود سهامداران از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ آغاز و تا تاریخ
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ادامه خواهد داشت.

پرداخت سود «حتاید» از دی ماه

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193306/پرداخت-سود-حتاید-از-دی-ماه