به گزارش بورس نیوز، برنامه توزیع سود تقسیمی شرکت ایران یاسا تایرورابر بعد
از مجمع عمومی سالانه انجام خواهد شد.

بر این اساس، پرداخت سهامداران حقیقی از مهرماه آغاز و تا بهمن ماه سال جاری
ادامه خواهد یافت.

همچنین، سهامداران حقوقی در اسفندماه سال جاری می‌توانند نسبت به دریافت سود
خود اقدام کنند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193304/پرداخت-سود-پاسا