گشایش «غویتا1» در بازار دوم فرابورس

به گزارش بورس نیوز، گشایش نماد معاملاتی شرکت ویتانا (سهامی عام) در نماد «غویتا۱»
در بازار دوم فرابورس ایران در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ انجام خواهد شد.

بر این اساس، نظر به احراز شرایط پذیرش و در اجرای ماده «دستورالعمل پذیره‌نویسی
و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس» نماد معاملاتی
سهام مذکور در بازار عادی گشایش می‌یابد. قیمت پایانی سهام، میانگین موزون معاملات
روزانه سهام در روز گشایش خواهد بود.

گشایش «غویتا1» در بازار دوم فرابورس

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193297/گشایش-غویتا1-در-بازار-دوم-فرابورس