به گزارش بنکر (Banker)، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب موادی در بودجه سال ۹۸ برای کسب اطمینان از بازگشت ارز ناشی از صادرات، افزود: اختلاف نظری بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ارز حاصل از صادرات شکل گرفته است که باید رفع شود و این ارز به کشور بازگردد.
وی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی بازگشت ارز حاصل از صادرات در اقتصاد کشور تعیین کننده است، ادامه داد: در این شرایط باید نظارت جدی از سوی دستگاه های حاکمیتی صورت گیرد تا از بازگشت ارز صادرکنندگان به ویژه دستگاه های وابسته به نهادهای دولتی اطمینان حاصل شود.
حسینی تاکید کرد: بازار متشکل ارزی باید هرچه سریعتر ایجاد شود و با عمق پیدا کردن این بازار و فعالیت های ارزی در آن رانت ها از اقتصاد کشور حذف شود.
وی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نه تنها توام با توزیع رانت شده است، بلکه از هدف اصلی آن بسیار دور شده و ناموفق بوده است، افزود: مابه‌التفاوت نرخ ارز باید به اقشار و دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد و بخشی از آن برای جبران کسری بودجه دولت هزینه شود که در این راستا باید سیاست مطلوب‌تری اتخاذ شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه ادامه روند حاضر در خصوص تخصیص ارز برای کالاهای اساسی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: بیش از صدهزار میلیارد تومان یعنی معادل بیش از یک چهارم بودجه عمومی کشور که حتی در شرایط فعلی یک میلیارد تومان آن هم در فضای تحریمی و جنگ اقتصادی حائز اهمیت است، در حال حاضر برای کالاهای اساسی با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هزینه می‌شود و این در حالی صورت می‌گیرد که گویی منابع ارزی کشور به حراج گذاشته شده و افراد آسیب پذیر از این منابع کمترین بهره می برند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/252347/چوب-حراج-به-یک-چهارم-بودجه-عمومی