به گزارش خبرنگار اخباربانک، با گسترده شدن خدمات نوین بانکداری در قالب اینترنت بانک و همراه بانک، بانک‌ها خلوت تر از سالهای گذشته شده اند.

این در حالیست این افزایش ارائه خدمات و تنوع آن ها منجر به کاهش تعداد شعب نشده و بانکها تمایلی به جمع‌آوری شعب ندارند.

از طرف دیگر برخی از بانک ها و موسسات اعتباری شرکت های تابعه نظیر شرکت بیمه و لیزینگ نیز در اختیار دارند.

 به تازگی این خلوت تر شدن شعب، ناشی از ارائه خدمات نوین بانکی و داشتن شرکت های تابعه فروش بیمه نامه موجب ایجاد سیاستی جدید در شبکه بانکی شده است.

در چند ماه اخیر مشاهده شده است که در برخی شعب، بانک ها و موسسات اعتباری اقدام به فروش بیمه نامه نامه در داخل شعب می کنند.

در حال حاضر بانکها و موسسات اعتبا بانکها و موسسات اعتباری کوثر، پارسیان و…. شرکت های تابعه بیمه نیز با نام مشترک دارند.

این سیاست جدید و جالب توجه می تواند در نهایت منجر به کاهش هزینه های اخذ نمایندگ های اخذ نمایندگی فروش بیمه نامه و اجاره محل شود.

ایجاد باجه جهت فروش بیمه نامه در شعب بانک ها ایده جدید و جذاب است که می‌تواند توسط کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مد نظر قرار گرفته و همکاری جالبی بین بانک و بیمه برقرار بیمه برقرار کند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/68802/فروش-بیمه-نامه-برخی-شعب-دستور-کار-قرار-گرفته