به گزارش بنکر (Banker)،  وجود قوانین دست و پاگیر و عجیب و غریب در شبکه بانکی برای سرقت مبالغ کارت‌های عابربانک جالب توجه است.
یکی از مشتریان بانکی در تماس با خبرنگار ما اعلام کرد؛ کارت وی سرقت و مبلغ ۴۵۰ هزار تومان را از طریق دستگاه کارت‌خوان خرید انجام شده است.
وی ادامه داد: بلافاصله به بانک مراجعه کرده و حساب خود را مسدود تا سارق دیگر نتواند مبالغ بیشتری را برداشت کند.
این مشتری می گوید: به جهت پیگیری برداشت مبلغ فوق توسط سارق از بانک می خواهد اطلاعاتی را در خصوص دستگاه کارتخوانی که از کارت وی برداشته شده اعلام شود.
وی گفت: بانک اعلام کرد که در لحظه هیچ اطلاعاتی از کارتخوان خریداری شده نداشته و باید منتظر تصفیه وجوه پوزها توسط بانک مرکزی در روز کاری بعد شود.
 بانک مدعی است پس از تسویه نیز مشتری باید به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه توسط قاضی نامه ای به بانک جهت پیگیری های بعدی دهد.
این مشتری می گوید پس از آن بانک می‌تواند اطلاعات دستگاه پوز که از آن خرید شده را به مشتری اعلام کند که آن هم دردی را دوا نخواهد کرد چون اصولاً صاحبان پوز فروشگاهی توجهی به حضور فیزیکی دارنده کارت ندارند.
این مشتری ادامه می‌دهد پس از دانستن راه و روش مطالبه وجه خود از خیر آن گذشته و دیگر به دنبال آن نرفته است!
به نوشته اخبار بانک، بهتر از مسئولان بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه با حذف بوروکراسی اداری موجود، پیگیری سریع تر سرقت از کارت های عابر بانک را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/252294/بوروکراسی-عجیب-سرقت-مبلغ-کارت-بانکی-