سرپرست دفتر توسعه صنایع
پایین‌دستی پتروشیمی گفت: چنانچه تولیدات شرکت‌های پتروشیمی برای نیاز داخل کفایت
نکند، این شرکت‌ها می‌توانند نسبت به واردات مواد مورد نیاز از محل صادرات با هدف
تامین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اقدام کنند
.

به گزارش بورس نیوز، مرضیه
طهماسبی گفت: وزارت نفت با هدف تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و افزایش
تولید آنها در سال «رونق تولید» شرکت‌های پتروشیمی را مکلف کرد، چنانچه در بخشی،
تولید شرکت‌های پتروشیمی کفاف تأمین نیاز داخل را نمی
‌دهد، نسبت به واردات آن مواد اقدام کنند. ارز مورد
نیاز برای این کار از محل صادرات شرکت‌های پتروشیمی تأمین می
‌شود.

وی افزود: مجوزهای لازم
با بررسی دقیق درخواست‌ها از طریق دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی صادر و
حمایت‌های لازم از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و تأمین خوراک آنها از سوی وزارت نفت
و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هماهنگ با کاهش خام‌فروشی و تولید محصولات نهایی صورت
می
‌گیرد.

سرپرست دفتر توسعه صنایع
پایین دستی پتروشیمی ادامه داد: یکی از راهبردهای ویژه و مهم دفتر صنایع پایین
‌دستی، حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی
محصولات پتروشیمی است. اعلام دقیق نیاز واقعی بازار از سوی اتحادیه‌های تأمین نیاز
و انجمن‌های تخصصی مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی می‌تواند بازار را با آرامش بیشتری
همراه کند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193242/حفظ-منافع-تولیدکنندگان-و-مصرف‌کنندگان-واقعی-یک-راهبرد-ویژه