به گزارش بورس
نیوز، محمد رجبی درباره آخرین جزئیات راه‌اندازی قطارهای مسافری تهران- آنکارا
اظهار کرد: تاکنون زمان دقیق راه‌اندازی اولین قطار تهران- آنکارا مشخص نشده اما به
احتمال فراوان چهارشنبه هفته جاری افتتاح می شود.

وی افزود:
قرار است این قطار چهارشنبه هر هفته از تهران به آنکارا مسافرگیری کرده و به سمت
آنکارا حرکت کند که این حرکت همزمان از آنکارا به سمت تهران نیز خواهد بود.

مدیرعامل شرکت
حمل و نقل ریلی رجا ادامه داد: مسیر حرکت قطار تهران- آنکارا از تهران به سمت تبریز،
مرز رازی، کاپی‌کوی (مرز ایران-ترکیه) و دریاچه وان خواهد بود. پس از آن مسافران
با کشتی به آن سوی دریاچه منتقل می
شوند و به وسیله قطار طرف ترکیه‌ای به آنکارا خواهند
رسید.

رجبی گفت: محاسبات
قیمت بلیت طبق قوانین بین‌المللی راه‌آهن‌های خاورمیانه
CMO
بوده و بر مبنای یورو در حدود
۴۳ یورو است. بر این اساس سهم طرف ترکیه‌ای از قیمت بلیت نیز بر مبنای یورو
پرداخت می‌شود ولی هموطنان در خرید بلیت با تبدیل قیمت یورو به ریال هزینه بلیت را
به ریال پرداخت خواهند کرد که در حال حاضر با قیمت روز یورو حدود
۶۶۷ هزار تومان
است.
همچنین این قطارها ۴ تخته هستند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/193089/آخرین-وضعیت-راه-اندازی-اولین-قطار-تهرانآنکارا