به گزارش بنکر (Banker)، با وجود تنوع روش های تأمین مالی از طریق بازار بورس، عملکرد تأمین مالی از این بازار گویای آن  است که فعالان اقتصادی از ظرفیت های موجود در این بازار کمتر بهره مند شدند.
🔹بیشترین حجم تأمین مالی (حدود ۹۸ درصد) بنگاه ها در سال ۱۳۹۷ توسط شبکه بانکی انجام شده و نقش بازار سرمایه در تأمین منابع مالی فقط  حدود ۲ درصد بوده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/252205/سهم-ناچیز-بازار-سرمایه-در-تامین-مالی-اقتصاد