به گزارش بنکر (Banker)، سوالی که شاید برای گروهی از مردم پیش آمده این است که اسکناس های کهنه یا پاره را چطور تعویض کنیم؟ در پاسخ باید گفت: تمامی شعب بانک‌ها در تهران و سایر شهرستان‌ها موظف به تعویض اسکناس ها و ایران چک‌ های فرسوده می باشند.
علاوه براین باجه ای نیز به همین منظور در ساختمان فردوسی بانک مرکزی در تهران اختصاص یافته است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/252207/نحوه-تعویض-اسکنا‌س‌های-کهنه-عکس