زمان پرداخت سود «خشرق»تغییر کرد

به گزارش بورس نیوز، شرکت الکتریک خودرو شرق
آگهی پرداخت سود سهام خود را اصلاح کرد.

بر این اساس، باتوجه به مجمع برگزار شده شرکت مورخ
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ سود تقسیمی تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود «خشرق»تغییر کرد

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192805/زمان-پرداخت-سود-خشرقتغییر-کرد