به گزارش اخباربانک، با انتشار یک گزارش شفاف سازی در سامانه کدال مشخص شد که بیمه نوین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۸۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش شفاف سازی، این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ مبلغ ۴۲۸.۸۶۷ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

عملکرد صورت های مالی بیمه نوین


منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/68567/بیمه-نوین-شفاف-سازی-مالی-ارائه