پرداخت سود «فجام»طبق جدول زمانبندی

به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی جام دارو جدول
زمانبندی پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد.

بر اساس این جدول، پرداخت سود سهامداران از
تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ آغاز شده و تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، پرداخت سود طبق تعداد سهم دارندگان
سهام در روزهای مختلف صورت می گیرد.

پرداخت سود «فجام»طبق جدول زمانبندی

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192779/پرداخت-سود-فجامطبق-جدول-زمانبندی