برنامه پرداخت سود «دتهران» مشخص شد

به گزارش بورس نیوز، شرکت داروسازی تهران دارو (سهامی
عام) برنامه پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ را مشخص کرد.

بر این اساس، سهامدارانی که در تاریخ برگزاری
مجمع عمومی ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ سهامدار شرکت باشند سود سهام سال مالی ۱۳۹۷ آنان معادل ۱۰
درصد سود خالص سال مالی طبق برنامه زمانبندی پرداخت خواهد شد.

گفتنی است، سهامداران حقیقی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
و سهامداران حقوقی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ می
‌توانند سود سهام خود را دریافت کنند.

برنامه پرداخت سود «دتهران» مشخص شد

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192782/برنامه-پرداخت-سود-دتهران-مشخص-شد