به گزارش بنکر (Banker)، این ۱۲ عوامل به شرح زیر است:

✓ اعطای تسهیلات بدون اعتبار سنجی مناسب
✓ عدم بررسی لازم و مناسب و نظارت کافی بر مصرف تسهیلات
✓ پرداخت تسهیلات جدید به منظور تسویه مطالبات قبلی
✓ عدم پیگیری به موقع شعب
✓ عدم اطلاع رسانی مناسب به مشتریان
✓عدم دقت در اخذ اطلاعات لازم از مشتری
✓ ضامن و پشتوانه معتبر
✓ عدم وجود تجربه و تخصص در متقاضیان تسهیلات
✓ نوسانات نرخ ارز
✓ پایین بودن نرخ سود تسهیلات
✓ عدم وجود توجیه اقتصادی طرح
✓ وثایق ناکافی و یا فاقد ارزش

منبع خبر: http://banker.ir/news/252025/عوامل-ایجاد-مطالبات-معوق-بانکی