به گزارش بورس نیوز، علی بیگ‌زاده، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس
و اوراق بهادار در همایش «تامین مالی از بازار سرمایه» اظهار کرد: بازار بدهی یکی
از مهمترین اجزای بازارهای پولی و مالی نوین در هر کشوری به شمار می‌رود و به همین
دلیل ضرورت توسعه آن غیرقابل انکار است. در واقع می‌توان مدعی بود که دستیابی به
نظام مالی پویا، عمیق و کارا، بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق
کافی اساساً امکان‌پذیر نیست
.

وی افزود: در بازار بدهی انواعی از اوراق بدهی کوتاه مدت،میان مدت و
بلندمدت مبادله می‌شود که می‌تواند مرتبط با دولت، شرکت‌ها، شهرداری‌ها و غیره
باشد
.

بیگ‌زاده در ادامه با اشاره به مزایای ایجاد بازار بدهی در اقتصاد
گفت: کمک به کشف قیمت منابع به صورت غیردستوری
بر اساس ریسک، بازده و سررسید اوراق یکی از اولین مزایای این بازارهاست
.

وی ادامه داد: هدایت نقدینگی به مسیر صحیح و جلوگیری از رشد بازارهای
ناسالم، کاهش فشار بر شبکه بانکی جهت تأمین مالی و بهبود شفافیت در بازارهای مالی
را می‌توان از دیگر مزایای این بازار برشمرد
.

بیگ‌زاده درباره اوراق مضاربه بیان کرد: اوراق مضاربه اوراق بهاداری است که
براساس عقد مضاربه طراحی می‌شود. ناشر
اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده و به عنوان
مضاربه در اختیار بانی قرار می‌دهد، و در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی
سود حاصله را براساس نسبت هایی که روی اوراق نوشته شده، میان خود و صاحبان اوراق
تقسیم می‌کند. دارندگان اوراق نقش مالک و
بانی نقش عامل قرارداد مضاربه را دارند
.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار به اوراق بیمه اتکایی
به عنوان یکی دیگر از اوراق بدهی اشاره کرده و یادآور شد: اوراق بیمه ای اتکایی،
اوراق بهاداری است که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه منتشر می‌شود و به موجب آن،
برخی از مخاطرات بیمه‌ای از بازار بیمه به بازار سرمایه منتقل می‌شوند. غالباً
ساختار این اوراق به گونه‌ای است که در ازاء پذیرش مخاطرات بیمه ای، نسبت به سایر
اوراق بهادار مشابه، سود بیشتری را عائد سرمایه‌گذاران می‌کند
.

بیگ زاده ادامه داد: بیمه مرکزی یا شرکت های بیمه، با رعایت مقررات مربوطه
می‌توانند از طریق اوراق بیمه ای اتکایی، نسبت به انجام عملیات اتکایی بخشی از
مخاطرات بیمه ای خود اقدام کنند و در حقیقت
در اوراق بیمه ای اتکایی، انجام عملیات اتکایی از طریق بازار سرمایه انجام می‌گیرد
.

.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192768/توسعه-بازار-اوراق-بدهی-ضروری-است