تغییر در ارز پتروشیمی ها کنترل بازار را از بانک مرکزی می گیرد

سیدحمید حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس نیوز درباره تخصیص ارز به صنایع پتروشیمی گفت: در شرایطی که
دولت در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار مشکل است و به اجبار ارزهای مبادلای و
صادراتی را برای ورود کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، اگر پتروشیمی ها نیز ارز را به
دیگران واگذار کنند یا برای ورود محصولات خود خرج کنند، عملاً امکانات دولت برای
تامین بازار ارز از دست می رود.

وی ادامه داد: فکر میکنم اقدام یاد شده کار درستی است و باید با احتیاط پیش رفت.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق تاکید کرد: تا زمانی که وضعیت صادرات
نفت مساعد بود و مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود نداشت، این امر
قابل تغییر و اصلاح بود؛ اما اکنون که بعد از یک ماه و نیم زمان اقدام جدی در
بازار نفت صورت نگرفته است، طرح اجرایی صورت گرفته از سمت بانک مرکزی صحیح است و باید اذعان کرد که در چند وقت اخیر بانک مرکزی سیاست های درستی را پیش گرفته است.

این فعال اقتصادی به
سیاست های بانک مرکزی و نحوه تخصیص ارز به صنایع پتروشیمی اشاره کرد و گفت: از ۱۰۰ درصد پیمان ارزی، ۴۰ درصد در اختیار خود پتروشیمی است که می‌توانند به
واردات بپردازند، قطعه یا مواد اولیه بیاورند یا ارز خود را واگذار کنند و ۶۰ درصد آن باید به سامانه نیما اختصاص یابد.

حسینی اظهار کرد:
بانک مرکزی با ۴۰ درصد سهم خود پتروشیمی مخالفتی ندارد؛ اما از سهم ۶۰ درصدی خود
نمی تواند به واردات بپردازد چراکه باعث ایجاد رقابت می شود.

وی ادامه داد: این ارزها برای شرکت هایی
است که بیشترین حمایت را از دولت دارند و سوبسیت می گیرند و اگر بخواهد این روند
ادامه یابد بانک مرکزی کنترل بازار را از دست داده و ابزاری برای سیاست گذاری
ندارد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192693/پتروشیمی‌ها-بازوی-دولت-برای-تامین-ارز-دولت-از-حق-60-درصدی-خود-نمی‌گذرد