به گزارش بورس نیوز، شرکت نوش مازندران در اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷
سود هرسهم را
۱۱۷ ریال اعلام
کرد
.

این شرکت با سرمایه ۵۰میلیارد ریالی
سود هر سهم در شرکت اصلی را
۱۷۷ریال اعلام
کرده است
.

«غنوش»
در صورت های مالی تلفیقی خود سود عملیاتی را
۳میلیارد ریال، سود خالص را ۵ میلیارد ریال
و سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی مبلغ
۳۳میلیارد ریال منتشر کرده است.

شرکت یاد شده در این دوره توانسته درآمدها عملیاتی و بهای تمام شده خود را به
مبلغ
۸۹ میلیارد و ۷۲۲ میلیون
ریال برساند و سود ناخالص خود را به
۲۵میلیارد
و
۴۸۴میلیون ریال برساند.

همچنین این شرکت در دوره مورد گزارش، فروش خود را به ۲هزار و ۸۵۰کیلوگرم
انواع محصولات رسانده و برای سال مالی منتهی به
۲۹اسفند۱۳۹۸،
پیش‌بینی کرده که فروش آن به
۲هزار و ۲۸۰کیلوگرم برسد.

در برآوردی که «غنوش» از تغییرات عوامل بهای تمام شده داشته اعلام کرد که
به دلیل افزایش قیمت میوه مرکبات وحائل های انرژی و سایراقلام مورد نیاز تولید بهای
تمام شده نیز به تناسب افرایش خواهد یافت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192654/سود-خالص-5-میلیارد-ریالی-غنوش