به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، بر اساس صورت‌های مالی ۱۲ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹اسفند ماه سال۹۷، شرکت فولاد مبارکه اصفهان موفق
به کسب سود خالص جالب توجه ۱۱۰هزار میلیارد ریالی و معادل ۸۴۷ریال با لحاظ کردن سرمایه جدید شده
که این رقم سود در مقایسه با سال مالی قبل از آن افزایش بیش از ۸۳درصد را نشان می‌دهد.

درآمد فروش محقق شده این شرکت در سال گذشته با ۴۸درصد افزایش نسبت
به سال قبل به ۲۳۴هزار میلیارد ریال رسید و به این ترتیب، سود ناخالص شرکت با رشد
بیش از ۳۷هزار میلیارد ریالی با بیش از ۱۰۰هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

جمع مقادیر فروش با اندکی کاهش نسبت به سال۹۶ به حدود ۶میلیون و
۷۱۵هزار تن رسید که در این بین بیش از ۵میلیون و ۸۰۰هزار تن محصول در بازارهای
داخلی و در حدود ۹۰۰هزار تن نیز در بازارهای صادراتی به فروش رسیده است.

متوسط نرخ فروش محصولات گرم و سرد در بازار داخلی به ترتیب ۳۳.۳ و
۳۶.۸میلیون ریال محقق شد، این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش عملکرد
ماهیانه شرکت، نرخ‌های فعلی این دو محصول در بورس کالا به ترتیب ۴۶.۸ و ۵۱.۶میلیون ریال بوده که نشان از پتانسیل بالای رشد سودآوری شرکت در سال جاری را
دارد.

رشد 83 درصدی سود فولاد مبارکه اصفهان در سال 97

کسب سود تسعیر ۱۵هزار میلیارد ریالی در سال گذشته را می‌توان دومین
دلیل اصلی افزایش سود خالص شرکت در سال گذشته برشمرد.

با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای سرمایه گذاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر
به ویژه شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات در گزارش حسابرسی نشده اعمال نشده،
انتظار رشد درآمدهای سرمایه گذاری و رشد حداقل ۱۰درصدی سود خالص شرکت در گزارش
حسابرسی شده نسبت به گزارش حسابرسی نشده را خواهیم داشت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192660/رشد-۸۳درصدی-سود-این-غول-فولادی-سود-تسعیر-۱۵هزار-میلیاردی-در-حساب-این-شرکت