افزوده شدن ۴۵۰۰میلیارد تومان به ارزش بورس/ ماهانه یک عرضه‌اولیه در راه بورس

علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس‌نیوز درخصوص عرضه اولیه امروز بازارسرمایه اظهارکرد: با ورود این شرکت و ارزش
بازار با قیمت‌هایی که در سقف اعلام شده، ۴۵۰۰میلیارد تومان به ارزش بورس
تهران اضافه شد.

وی ادامه داد:‌ طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده عرضه‌های اولیه به صورت ماهانه در دستور کار قرار خواهد داشت.

صحرایی تاکید کرد: از سوی دیگر نباید فراموش کرد که تعداد عنوان شده برای عرضه‌های اولیه، حداقلی بوده بنابراین این امکان وجود دارد که به لحاظ آماده
بودن مدارک عرضه شرکت‌های دیگر، عرضه‌ها تا پایان سال افزایش یابد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192658/افزوده-شدن-۴۵۰۰میلیارد-تومان-به-ارزش-بورس-ماهانه-یک-عرضه‌اولیه-در-راه-بورس