به گزارش بورس نیوز، امروز، کالاهای
آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴ و ریفورمیت پالایش نفت تبریز، آیزوریسایکل،
پروپان، حلال ۴۰۲ و نفتای سبک پالایش نفت تهران، آیزوریسایکل، بلندینگ نفتا حلال
۴۱۰، حلال ۴۰۴ و نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز، حلال ۴۰۲ شرکت نفت
ستاره خلیج فارس و سی‌او و نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی و رافینت
پتروشیمی بیستون در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه خواهند شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192597/تنوع-عرضه-فرآورده-های-پالایشگاهی-در-رینگ-بین-الملل