رشد 22 درصدی سود خالص «قاروم» در 6 ماهه نخست سال مالی

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، بر اساس صورت‌های مالی ۶ماهه
نخست شرکت قند ارومیه، این شرکت در نیمه نخست سال مالی خود، با رشد ۲۲درصدی
سودآوری نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن همراه بوده است. سود خالص محقق شده شرکت
در این دوره، مبلغ ۲۱۷میلیارد و ۲۷۶میلیون ریال است که معادل ۱.۲۶۶ریال به ازای
هر سهم و بر اساس سرمایه جدید محاسبه می‌شود.

جمع درآمدهای عملیاتی شرکت در این دوره، مبلغ ۱.۴۲۹میلیارد ریال و
با ۲۲درصد کاهش نسبت به ۶ماهه نخست سال مالی قبل محقق شده است.

رشد 22 درصدی سود خالص «قاروم» در 6 ماهه نخست سال مالی

مقادیر فروش شکر تولیدی از چغندر به عنوان اصلی‌ترین محصول شرکت در
این دوره با کاهش ۳۹درصدی مواجه بوده اما نرخ فروش آن با متوسط ۲۰درصد افزایش
همراه بوده است.

به این ترتیب، سود عملیاتی شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افت
۷درصدی را نشان می‌دهد، لیکن با توجه به رشد درآمدهای سرمایه‌گذاری شرکت و کاهش
هزینه‌های غیرعملیاتی شاهد رشد ۲۲درصدی سود خالص شرکت هستیم.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192563/رشد-۲۲درصدی-سود-خالص-کاهش-۳۹درصدی-مقادیر-فروش-چغندر