به گزارش بورس نیوز، سیدحمید
زارع درباره ثبت رکورد جدید در واحد استایرن منومر مجتمع پتروشیمی پارس اظهار کرد:
تولید در این واحد پس از انجام تعمیرات از ابتدای دی ماه سال گذشته تا ۱۹ خرداد
ماه سال جاری بیش از ۱۷۰ روز بی‌وقفه با ‏ظرفیت ۱۰۱ تا ۱۰۶ درصد ادامه دارد
.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم
این تداوم تولید به همین میزان و بدون وقفه ادامه
‌دار باشد.

رئیس مجتمع پتروشیمی پارس
ادامه داد: افزایش تولید تنها منحصر به واحد استایرن مونومر نیست بلکه رکورد تولید
در پتروشیمی ‌‏پارس و در همه محصولات در دو ماه ابتدای سال جاری نسبت به دوره
‌های گذشته شکسته شده است.

زارع تاکید کرد: تولید
مجتمع پتروشیمی پارس در واحد استحصال اتان، اتیل بنزن و استایرن منومر در ماه‌های فروردین
و ‏اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجموع ۷۶۹ هزار و ‌‏۶۱۹ تن بوده و تولید محصولات
مختلف، نسبت به برنامه تولید ۱۱۸.۹ درصد و ‏نسبت به طراحی ۱۰۷ درصد محقق شده که در
طول کارکرد مجتمع بی‌‏نظیر است.‏

وی خاطرنشان کرد:
رکوردشکنی پتروشیمی پارس در تولید منجر به رکوردشکنی در فروش نیز شده است. به این معنا
که فروش محصولات ‏مجتمع شامل استایرن مونومر،
LPG ‌‏ و اتان در اردیبهشت ۹۸ حداکثر میزان فروش در
تمامی سال‌های اخیر بوده است.‏

این مقام مسئول در پتروشیمی
پارس تصریح کرد: با وجود آنکه این مجتمع از ۱۵ آبان ۹۷ در لیست تحریم دولت آمریکا
قرار گرفت، اما در حال حاضر شاهد بیشترین ‏تولید، فروش داخلی و صادرات در مجتمع
پتروشیمی پارس هستیم که در اریبهشت ماه سال جاری محقق شده است.

وی بیان کرد: از ابتدای سال
۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه بیش از ۳۹۲ هزار
تن از محصولات پتروشیمی ‏پارس به روانه بازار داخل و ۲۵۹ ‏هزار و ۲۵۶ تن نیز صادر
شده است. اظهار کرد: این آمار و رکوردشکنی ‏نشان می‌دهد ‏تحریم‌ها به معنای واقعی
کلمه و با استناد به آمار دقیق، تأثیری در صادرات این بخش نداشته ‏است.‏

رئیس مجتمع پتروشیمی پارس
تاکید کرد: نکته مهم اینجاست که روند مثبت تولید و فروش در پتروشیمی پارس متوقف
نشده و در ‏خردادماه وضع فروش ‏به‌گونه‌ای است که امروز حداقل موجودی را در مخازن
ذخیره داریم.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192558/رکورد-تولید-در-پتروشیمی-‌‏پارس-شکسته-شده-است