صدور مجوز افزایش سرمایه سیمان خوزستان

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، سازمان بورس و اوراق
بهادار مجوز افزایش سرمایه ۱۱۵ درصدی شرکت سیمان خوزستان را صادر کرد. بر این اساس،
سرمایه ثبت شده شرکت با ۷۵۰میلیارد ریال افزایش به ۱.۴۰۰میلیارد ریال خواهد
رسید.

محل تامین منابع مالی این افزایش سرمایه، آورده نقدی و مطالبات
سهامداران اعلام شده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه سیمان خوزستان

هدف از اجرای این افزایش سرمایه نیز جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های
انجام شده در گذشته و همچنین شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر عنوان
شده است.

اجرایی شدن این افزایش سرمایه منوط به موافقت و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192562/افزایش-سرمایه-۱۱۵درصدی-در-حساب-این-شرکت-جبران-مخارج-سرمایه‌گذاری-در-اولویت-قرارگرفت