به گزارش بورس نیوز، شرکت «موتورسازان تراکتورسازی ایران» سود خالص ۲۶ میلیارد ریالی سال ۹۶ را در سال ۹۷ به ۱۸۵ میلیارد ریال رساند.

علاوه بر این که درآمدهای عملیاتی ناشی از رشد نرخ های فروش افزایش یافت، سایر درآمدهای عملیاتی به موجب شناسایی سود حاصل از تسعیر ارز، موتور رشد سودآوری را روشن کرد.

گفتنی است مجمع این شرکت امروز از ساعت ۱۴ آغاز شده است.

ادامه دارد …

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192475/آخرین-خبرهای-از-مجمع-خموتور-ارتقاء-سودآوری-با-افزایش-درآمدهای-عملیاتی