آخرین خبرهای از مجمع« سخوز» / رشد 154 سود این سیمانی

به گزارش بورس نیوز، هر سهم «سیمان خوزستان» در سال گذشته ۱۰۶۹
ریال سود را تجربه کرده بود
که رشد ۱۵۴ درصدی
را بیان می کند.

این سیمان ساز در حرکتی جالب توجه، ضمن آن که
۱۱ درصد بر درآمدهای عملیاتی خود افزود، از سوی دیگر، بهای تمام شده را ۹ درصد
کاهش داد. هر چند که افزایش درآمدهای عملیاتی تنها از رشد نرخ های فروش نشأت می گیرد
و مقدار فروش افت داشته است.

گفتنی است مجمع این شرکت از ساعت ۱۵ آغاز و به ازای هر سهم ۸۰۰ ریال بین سهامداران تقسیم شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192478/آخرین-خبرهای-از-مجمع-سخوز-80-تومان-سود-در-کیسه-های-این-سیمانی