پرداخت سود «فسپا» از اسفندماه

به
گزارش بورس نیوز، شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام) زمانبندی پرداخت سود سال
مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ منتشر کرد.

بر این اساس، سود
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجمع عمومی سالیانه در نیمه اول
اسفند سال جاری پرداخت می شود.

پرداخت سود «فسپا» از اسفندماه

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192501/پرداخت-سود-فسپا-از-اسفندماه