پیشنهاد افزایش سرمایه «وملل» توسط هیات مدیره

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، هیات مدیره شرکت موسسه مالی اعتباری ملل پیشنهاد
افزایش سرمایه این شرکت را به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال و معادل ۶۵درصد را به
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ارائه کرده است.

لازم به ذکر است، بر اساس پیشنهاد ارائه شده، قرار است که این افزایش
سرمایه
طی دو مرحله و در دو سال صورت بگیرد. منابع افزایش سرمایه از محل آورده
نقدی، مطالبات سهامداران و سود انباشته شرکت صورت خواهد گرفت.

پیشنهاد افزایش سرمایه «وملل» توسط هیات مدیره

هدف از اجرای افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی، بهبود شرایط رقابتی
بانک، افزایش نسبت کفایت سرمایه و الزامات بانک مرکزی و کاهش ریسک عنوان شده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192404/پیشنهاد-افزایش-سرمایه-موسسه-جنب-کردستان