افت سودآوری «ختور» علیرغم رشد درآمدهای عملیاتی در سال 1397

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، عملکرد مالی شرکت
رادیاتور ایران
 در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه۹۷ و بر اساس صورت‌های
مالی حسابرسی نشده، منجر به کسب سود خالص ۱۲۹میلیارد و ۳۴۵میلیون ریالی شده که این میزان سود در مقایسه با سال مالی قبل از آن، کاهش ۸درصدی را نشان می
دهد.

افت سودآوری «ختور» علیرغم رشد درآمدهای عملیاتی در سال 1397

افت سودآوری شرکت در حالی روی می‌دهد که درآمدهای عملیاتی
شرکت در سال گذشته با رشد ۲۸درصدی همراه بوده و به بیش از ۱.۹۲۳میلیارد ریال
رسیده و سود ناخالص شرکت با بیش از ۷۰درصد رشد نسبت به سال۹۶ به بیش از ۳۰۷میلیارد ریال رسیده است، اما با توجه به شناسایی هزینه ۱۰۴میلیارد ریالی در بخش
سایر هزینه‌های عملیاتی منجر به افت سود عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل از آن شده
است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192415/افت-سودآوری-علیرغم-رشد-درآمدهای-عملیاتی-رشد-۲۸درصدی-درآمدهای-عملیاتی-در-سال-گذشته