زیان بانک صادرات 79 درصد کاهش یافتبه گزارش بورس نیوز، ۴۴ ریال زیان هر سهم «وبصادر» در عملکرد دوره ۱۲ ماهه سال ۹۷ بود.

این رقم نسبت به سال ۹۶ افت قابل توجه ۷۹ درصدی را به معرض نمایش می گذارد و امیدها را برای به ثمر نشستن سود پررنگ تر کرد. 

طبق این گزارش تراز درآمدی بانک مثبت شد و جمع درآمدهای بانک با ۴۸ درصد رشد به رقم ۸۷
هزار میلیارد ریال نزدیک شد.

اما همچنان با هزینه های سرسام آور رو به رو است که مجالی برای شناسایی سود نداد. در صورتی که بتواند هزینه های خود را اندکی کنترل کند میتوان به سبز شدن این بانک نیز امید داشت. 

نگاهی عمیق‌تر به
صورت های مالی
«وبصادر» بیانگر این است که در ۹ ماهه
جمع درآمدهای مشاع
۱۱۶هزار میلیارد
ریال
و جمع سود علی‌الحساب پرداختی نیز ۱۰۳ هزار میلیارد ریال بود.

به عبارتی در سه ماهه چهارم سال ۹۷ این بانک
توانسته تراز درآمدی خود را از رقم ۱۳ هزار میلیارد ریال به ۱۴ هزار میلیارد ریال
افزایش دهد که نشان دهنده وضعیت خوب عملیاتی است.

نکته مهم دیگر افزایش حدود ۳۴ درصدی جمع
درآمدهای غیرمشاع در طی فصل زمستان است.

  زیان بانک صادرات 79 درصد کاهش یافت

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192419/زیان-بانک-صادرات-79-درصد-کاهش-یافت