به گزارش بورس نیوز، وحید هوشنگ نژاد مدیرعامل شرکت پارس مینو در مجع عمومی عادی سالیانه این شرکت گفت: در سال ۹۷ نرخ ارز و بهای تمام شده تولید افزایش یافت و از سویی دیگر بخش عمده ای از بدهی ارزی سنواتی حدود ۲٫۲ میلیون یورویی مربوط به شرکت های عمدتاً اروپایی نیز پرداخت شد.افزایش 82درصدی سود خالص غپینوافزایش 82درصدی سود خالص غپینوافزایش 82درصدی سود خالص غپینوافزایش 82درصدی سود خالص غپینوافزایش 82درصدی سود خالص غپینوافزایش 82درصدی سود خالص غپینوافزایش 82درصدی سود خالص غپینو

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192379/افزایش-82درصدی-سود-خالص-غپینو