شناسایی بیش از 96 میلیارد تومانی سود در عملکرد سال 1397 «داروسازی فارابی»

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، پس از شناسایی
زیانی ۶۹۰میلیارد ریالی و ۱.۷۲۷ریالی به ازای هر سهم داروسازی فارابی در سال۹۶، این شرکت با شناسایی سود خالص ۹۶۴میلیارد ریالی و ۲.۴۱۱ریالی هر سهم بسیاری
از سهامداران خود را شگفت‌زده کرد.

شناسایی بیش از 96 میلیارد تومانی سود در عملکرد سال 1397 «داروسازی فارابی»

همانگونه که در جدول قابل مشاهده است، افزایش چشمگیر
مقادیر فروش داخلی و نیز افزایش نرخ‌های کپسول، قرص، سوسپانسیون به عنوان محصولات
اصلی شرکت در سال مالی۹۷ منجر به افزایش بیش از ۱۳۳۰میلیارد ریالی مجموع
مقادیر فروش این شرکت شده است.

شناسایی بیش از 96 میلیارد تومانی سود در عملکرد سال 1397 «داروسازی فارابی»

در مجموع کل مبالغ فروش این شرکت در سال مالی۹۷ در حدود
۳.۲۲۸میلیارد ریال بوده که این مبلغ در مقایسه با ۱.۹۳۶میلیارد ریال فروش سال۹۶ شرکت افزایشی ۶۷درصدی را نشان می‌دهد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192357/شناسایی-سود-بیش-از-۹۶-میلیارد-تومان-تزریق-هورمون-شادی-به-سهامداران