به گزارش بورس‌نیوز، شرکت
«لابراتوارهای رازک» سال مالی ۹۷ را با تحقق سود خالص ۱۰۴میلیارد تومان فراتر رفت و رشد ۵۵ درصدی را رقم
زد.

درآمدهای عملیاتی ۳۱ درصد رشد
کرد و با کنترل بهای تمام شده، سود مطلوبی به این شرکت دارویی تزریق شد
.

آخرین خبرها از مجمع «درازک» / کنترل بهای تمام شده و تزریق سود دارویی

مجمع شرکت لابراتور های رازک با ۷۲ درصد حضور سهمداران تشکیل و در حال برگزاری است.

بر همین اساس، حق حضور هیات مدیره ۲۴ میلیون ریال و سود تقسیمی برای هر سهم ۱۵۸۵ریال تعیین شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192365/آخرین-خبرها-از-مجمع-درازک-تزریق-۱۵۸۵ریال-سود-به-ازای-هر-سهم