به گزارش بورس‌نیوز، شرکت
«غلتک
سازان سپاهان» سال مالی ۹۷ را
با تحقق سود خالص حدود ۳۳ میلیارد تومان به
پایان رساند

آخرین خبرها از مجمع «فساز» / سود هر سهم فرآوردهای نسوز ۱۸۰ تومان

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192361/آخرین-خبرها-از-مجمع-فساز-سود-هر-سهم-فرآوردهای-نسوز-۱۸۰-تومان-تعیین-شد