به گزارش بورس نیوز، شرکت
مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (سهامی عام) به دلیل افزایش نرخ حق دسترسی به
خطوط ریلی راه آهن، شرکت پیگیر اخذ تاییدیه بابت افزایش نرخ حمل واگن
‌های باری
از سوی راه آهن ج.ا.ا بوده که باتوجه به پیگیری‌های به عمل آمده برآورد می‌شود
حداقل مبلغ مبلغ ۴۹ میلیارد ریال بابت افزایش نرخ حمل، درآمدهای شرکت افزایش یابد
که به دلی زمان‌بر بودن فرایند تاییدیه آن انتظار می‌رود این مهم برای سال مالی
۱۳۹۸ محقق شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192302/مجوز-بالاس-تایید-می-شود