درج شرکت جنرال مکانیک در فرابورس

به گزارش بورس نیوز، شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)پس از احراز کلیه شرایط
پذیرش از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ به عنوان یکصدونودوسومین نماد معاملاتی در فهرست نرخ
های فرابورس ایران درج شد.

لازم به ذکر است، تاریخ پذیرش این شرکت ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ در نماد معاملاتی «رنیک» و
در گروه خدمات فنی و مهندسی است.

درج شرکت جنرال مکانیک در فرابورس

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192272/درج-شرکت-جنرال-مکانیک-در-فرابورس