به گزارش بنکر (Banker)، نرخ شکنی در شرکت های بیمه برای به دست گرفتن بازار و نیز افزایش مطالبات شرکت های بیمه از جمله پاشنه آشیل‌های این روزهای صنعت بیمه است و در این میان سندیکای بیمه‌گران نیز نتوانسته نقش موثری در این میان ایفا کند و مانع از این مسائل شود چه آنکه مطالبات بیمه ای روز به روز در حال افزایش و نرخ شکنی توسط شرکت های بیمه هم در حال گسترش است. ضمن اینکه ضریب نفوذ بیمه نیز در جامعه از رشد بالایی برخوردار نیست و نسبت به سایر کشورها از درصد پایینی برخوردار است. این مسائل باعث شده خاصیت سندیکای بیمه‌گران که یکی از نهادهای متولی در این زمینه است زیر سوال برود، نهادی که انتقادهای جدی به نحوه مدیریت آن وارد است.
در همین رابطه یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه رازی به خبرنگار اقتصاد۲۴گفت: برخی شرکت های بیمه به علت رقابت تنگاتنگ با هم، نرخ های غیر منطقی را در بعضی از رشته ها پیشنهاد می دهند و بر اساس آن نرخ شکنی می کنند. به طور مثال در رشته‌های درمان حق بیمه‌های بسیار اندکی را در نظر می‌گیرند که با محاسبات بیمه‌گری هیچ تطابقی ندارد.
مدیرعامل بیمه رازی درباره نقش سندیکای بیمه‌گران در مقابله با نرخ شکنی در شرکت‌های بیمه گفت: عملکرد سندیکا به عملکرد شرکت های بیمه بستگی دارد. امروز هیچ شرکت بیمه ای نتوانسته نرخ گذاری منطقی را برای پذیرش ریسک هایی که قبول می‌کند داشته باشد.
مظلومی بیان کرد: سندیکا به خودی خود معنی پیدا نمی کند و این تجمع شرکت‌های بیمه است که سندیکا را شکل داده و مدیریت می‌شود. متاسفانه اعضای سندیکا نتوانسته اند به یک همگرایی و انسجام با هم برسند تا مانع از ارائه قیمت های غیر منطقی در صنعت بیمه شوند.
وی با بیان اینکه نقش سندیکای بیمه گران برای مقابله با نرخ شکنی و کاهش مطالبات بیمه ای چیست؟ عنوان کرد: در رابطه با کاهش مطالبات بیمه ای، شرکت های بیمه باید به یک توافقی برسند که بیمه گذارانی که حق بیمه شرکت بیمه ای را پرداخت نمی کنند در هیچ شرکت بیمه مورد پذیرش قرار نگیرند.
مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: سندیکا باید به یک اتحاد و انسجام همگانی با شرکت های بیمه برسد که بتواند قیمت های منطقی ارائه دهد و از کف قیمت پایین تر نرود که این رقابت گاهی اوقات به بنگاه های خودمان زیان وارد می کند.
مظلومی با بیان اینکه نقش سندیکای بیمه گران در توسعه و نفوذ بیمه در جامعه چیست؟ عنوان کرد: سندیکا در این زمینه کار خاصی انجام نداده و هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
محمود دودانگه سرپرست بیمه حافظ نیز در گفتگو با اقتصاد۲۴با بیان اینکه سندیکای بیمه گران در ارتقای صنعت بیمه بسیار ضعیف عمل کرده است، عنوان کرد: سندیکا به عنوان عضو حرفه ای صنعت بیمه در کشور می تواند فراتر از آن چیزی که امروزه عمل می کند، ظاهر شود و جایگاه بهتری را کسب کند.

بیمه مرکزی باید به امور حاکمیتی صنعت بیمه توجه کند
وی در پاسخ به نقش سندیکا در نرخ شکنی و کاهش مطالبات بیمه ای چیست؟ بیان کرد: سندیکا باید جلوی رفتارهای غیر حرفه ای در صنعت بیمه را بگیرد که یکی از آن نرخ شکنی توسط شرکت های بیمه است که به کل صنعت بیمه آسیب وارد می کند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، دودانگه خاطرنشان کرد: سندیکا عملکرد بسیار ضعیفی را در سامان دهی صنعت بیمه داشته است و نتوانسته نقش خودش را در توسعه و نفوذ بیمه در جامعه ایفا کند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/251749/نهادی-بی‌خاصیت-در-صنعت-بیمه؟