به گزارش بنکر (Banker)،محمدرضا پورابراهیمی در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود دو سال کار مشترک داشت که کلیات آن در صحن به تصویب رسید و در نهایت برای شور دوم به کمیسیون برگشت و احتمالا فردا جمع بندی خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مهم‌ترین پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری دانست و بیان داشت: بخش خصوصی و تعاون از همرهان مجلس در بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده بودند و امیدوارم بزودی در صحن علنی وارد بررسی جزییات قانون شویم.
وی ادامه داد: در بحث صندوق‌های مکانیزه فروش در شورای نگهبان جلسه ای داشتیم و برخی موارد جزیی و اشکالات آن بزودی رفع خواهد شد و ما اجرای قانون صندوق های فروش را دنبال می‌کنیم.
پور ابراهیمی در زمینه موضوع مالیات بر عملکرد به برخی بررسی‌ها در مجلس اشاره کرد و افزود: بحث نظام جامع مالیاتی و تغییر مالیات ستانی سنتی به هوشمند در طرح جامع مطرح است.
وی تصریح کرد: میزان مالیات وصولی کشور می‌تواند به راحتی دو برابر ارقام فعلی شود. هدف از طراحی نظام جامع مالیاتی، حذف مالیات علی الراس و شخص محوری است.در سال ۹۶ و ۹۷ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی وصول شد که شناسه مالیاتی نداشتند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: هوشمندسازی مالیات ستانی و جلوگیری از ممیز محوری باید دنبال شود. در زمینه مالیات بر عملکرد در نظر است امسال ۵ درصد کاهش در راستای حمایت از تولید محقق شود.
وی ادامه داد: این امر می‌تواند فرار مالیاتی را کاهش دهد. ایجاد پایه های جدید مالیاتی امروز یک ضرورت در کشور است و موضوع مالیات بر مجموع درآمد خانوار سال‌هاست به فراموشی سپرده شده و پیشنهاد این است که می‌توان آن را به عنوان یک پایه مالیاتی اجرا کرد مانند کاری که در زمینه تراکنش‌های بانکی اتفاق افتاد و به راحتی می‌توان آن را اجرایی کرد.
پورابراهیمی گفت: فرار مالیاتی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود که می‌توان به سمت وصول آن حرکت کرد. موضوع مالیات بر عایدی بخش مسکن نیز در مجلس بررسی و کلیات آن به تصویب رسید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: مجموع اقداماتی که عنوان شد، می‌تواند رویکرد جدیدی را در سازمان مالیاتی ایجاد و به ارتقا جایگاه نظام مالیاتی منجر شود. یکی از مباحث تحریم ها این است که درآمد کشور را کاهش دهد و نظام مالیاتی می‌تواند در راستای کاهش درآمدهای نفتی وارد شده و به اقتدار کشور در مقابله با تحریم ها کمک کند؛ در حال حاضر دولت ۳ ماه از فرصت ۴ ماهه ای که خواسته بود برای اصلاح بودجه را از دست داده و باید متناسب با مقابله با تحریم ها تنظیم شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/251738/تصویب-کلیات-مالیات-بر-عایدی-مسکن