از تجدید ارزیابی تا پروژه کاغذسازی در «چکارن»

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت کارتن ایران در شفاف سازی به چند مورد اشاره کرد. 

۱- تجدید ارزیابی پس از ۶۰ سال به شرط تصویب معافیت
مالیاتی

۲- طرح تبدیل آخال (ضایعات کارتن) به ذغال فشرده
تخمیری در مرحله تحقیق و مطالعات

۳- پیگیری حقوقی جهت رفع مشکلات قانونی زمین
تفرجگاه اصفهان و خرمشهر

۴- گسترش پروژه کاغذسازی برای تولید کاغذ سفید و
قهوه ای

از تجدید ارزیابی تا پروژه کاغذسازی در «چکارن»

از تجدید ارزیابی تا پروژه کاغذسازی در «چکارن»

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192247/از-تجدید-ارزیابی-تا-پروژه-کاغذسازی-در-چکارن