به گزارش بورس نیوز، محمدحسین فرهنگی درخصوص موانع پیش روی توسعه صنعت چرم، اظهار کرد:
برخی از مشکلات صنعت چرم داخلی است؛ فعالان این صنعت اعم از اتحادیه‌های صنفی،
تشکل‌های داخلی و تولیدکنندگان برای بِرندسازی و ایجاد بازارهای جدید داخلی و خارجی
تلاشی نمی‌کنند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در خانه ملت ادامه داد: کالاهای خارجی با برندسازی
می‌توانند درآمدهای زیادی به دست آورند. بِرند نشان دهنده کیفیت بالای یک
محصول است از سوی دیگر می‌تواند باعث در اختیار گرفتن بازارهای مختلف شود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از صنعت
چرم، افزود: تشکل‌های صنفی باید برای دریافت حمایت‌های مالی و تسهیلات، مطالبات
خود را به صورت مستمر پیگیری کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان
کرد: دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی باید
تمام تلاش خود را برای تامین تسهیلات موردنیاز تولیدکنندگان صنعت چرم به کار گیرند.

فرهنگی درباره صادارت محصولات چرمی نیمه
تکمیل با ارزش افزوده پایین، تاکید کرد: هرچه صادرکننده به سمت صنایع پایین‌دست و
صادرات محصولات نیمه‌تمام حرکت کند منافع اقتصادی کمتری به دست می‌آید، این در حالی
است که توان داخل می‌تواند محصولات باکیفیت چرمی را تولید کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسلامی، گفت: فعال شدن تولیدکنندگان و حمایت وزارتخانه های مربوطه باعث افزایش
صادرات و کسب درآمدهای بسیار می‌شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192215/برند-نشان-دهنده-کیفیت-یک-محصول-است