شعبده بازی در سرزمین «پارس» / فوران هزینه‎ها از خطوط این پتروشیمی‎

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات
بورس نیوز، شرکت «پتروشیمی
پارس» با جهش ۸۳ درصدی، سال گذشته را با تحقق ۵۵۶۸
میلیارد تومان سود خالص به پایان رساند.

اما در گزارش پایانی یک نکته
عجیب و جالب توجه به چشم می
خورد.

هزینههای فروش، اداری و عمومیاین
پتروشیمی
با رشد ۱۶۸ درصدی نسبت به سال ۹۶ در رقم ۴۱۸ میلیارد تومان قرار
گرفت. این میزان رشد در حالی چشم نوازی می
کند که بدانیم در گزارش دوره ۹
ماهه سال ۹۷ این سرفصل تنها ۶۶ میلیارد تومان در مقابل خود می
دید.

به عبارتی، در ۳ ماهه چهارم سال
قبل، ۳۵۲ میلیارد تومان به یک باره هزینه فروش، اداری و عمومی
به
بار نشست.

شعبده بازی در سرزمین «پارس» / فوران هزینه‎ها از خطوط این پتروشیمی‎


شعبده بازی در سرزمین «پارس» / فوران هزینه‎ها از خطوط این پتروشیمی‎

بخش عمده ای از این رقم مربوط
به هزینه حمل و نقل و انتقال (۲۵۰ میلیارد تومان) و سایر هزینه
ها
(۱۳۰ میلیارد تومان) است.

این حجم از هزینه در نوع خود
جالب توجه است که به یک
باره از خطوط «پارس» سر باز کرده است.

از طرف دیگر، در گزارش ۹ ماهه
رقمی
برای سایر هزینههای عملیاتی منظور نشده بود اما در گزارش ۱۲ ماهه، ۸۶
میلیارد تومان درج گردید. ۶۴ میلیارد تومان هزینه
های جذب نشده و ۲۲ میلیارد
تومان ضایعات تولید منظور شده است.

در واقع، در ۳ ماهه چهارم سال
۹۷ «پارس» ۴۳۸ میلیارد تومان هزینه ثبت گردید.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192177/شعبده-بازی-در-سرزمین-پارس-فوران-هزینه‎ها-از-خطوط-این-پتروشیمی‎